TEAM

Ananya Kosuru
Ananya K

Team Lead | Data Acquisition

Raghav NS
Raghav NS

Integration Architect

Saudamini Thakkala
Saudamini T

Data Acquisition

Rochan Avlur
Rochan AV

Backend Architect

Prakruti Singh
Prakruti S

Front-End Dev

Sai Sree Pokala
Sai Sree P

Data Visualisation

Dr. Bharghava Rajaram
Dr. Bharghava R

Mentor

Mr. Raj Narayanan
Mr. Raj N

Mentor